7 februari 2024
Opleiding: Specialisatie Elektrisch ontharen niveau 4

Lestijden

Deze brancheopleiding bestaat uit 10 dagdelen, verdeeld over 5 theorielessen en 5 praktijklessen. Daarbij krijg je een extra praktijkles voor het behandelen van tele's en fibromen.
De lessen zijn op woensdag.
De ochtendles begint om 9.30 uur en eindigt om 12.30 uur.
De middagles begint om 13.30 uur en eindigt om 16.30 uur.

Kosten

Opleidingskosten Specialisatie Elektrisch ontharen € 825,00
Leerboeken ca. € 125,00
Inschrijfgeld € 50,00
Examengelden voor 1 theorie-examen en 1 praktijkexamen bedragen ca. € 300,00. Het examengeld wordt vooraf aan het examen door het examenorgaan Stichting TCI geïncasseerd. Het praktijkexamen zal plaatsvinden op locatie van examenorgaan Stichting TCI en het theorie-examen zal afgenomen worden op de locatie van Instituut Dangremond in Rijswijk.

Belangrijk
Genoemde cursuskosten zijn exclusief ontharingsapparatuur!
Voor het oefenen thuis dient u uiteraard over een Blendapparaat te beschikken.
De eerste les zullen wij met u de mogelijkheden van huur, huurkoop, koop en leasing bespreken, zodat u goed geïnformeerd een voor u passende beslissing kunt nemen.

11 dagdelen

Brancheniveau 4

Erkend branchediploma

Erkend door Anbos

TCI examens

€ 825,00

Specialisatie Elektrisch ontharen niveau 4

Lees verder

Inschrijven

Jouw gegevensFactuurgegevens

Inschrijfkosten

Betaling

Controleren