Informatie

Op deze pagina tref je informatie van belang voor het volgen van jouw opleiding.

Schoolreglement

Dangremond heeft een reglement opgesteld wat onderdeel uit maakt van de studie overeenkomst.

Het school reglement kan je hier bekijken.

Klachtenprocedure

Instituut Dangremond zet zich ervoor in de leerlingen te voorzien van een kwalitatief goed traject van begeleiding en scholing ten einde het doel van de opleiding, het diploma, te halen. Mochten er zich problemen voordoen, bijvoorbeeld door een verschil van mening, een misverstand of een fout, dan zal de ontevredenheid en/of klacht altijd vertrouwelijk worden behandeld.

De betrokkenen bespreken de kwestie Indien je ontevreden bent of een verschil van mening hebt over de manier waarop je door ons ondersteund wordt tijdens de opleiding, dan kun je het in eerste instantie bespreken met de betrokken docent. Vaak kan het probleem dan direct opgelost worden. Hierbij wordt uitgegaan van een positieve inzet van beide kanten.

Soms kan een volgende stap nodig zijn Als jouw probleem niet verholpen is, kun je het secretariaat of de directie inlichten over de problemen. Die zal de klacht onderzoeken, onder andere door een gesprek met je te hebben en met de betrokken docent. Er is sprake van “hoor en wederhoor”. Uiteindelijk geeft het secretariaat of de directie een oordeel over de klacht. Als de klacht gegrond is, bepaalt het secretariaat of de directie wat er gebeurt om het probleem op te lossen om tot een werkbare situatie te komen. Indien je de oplossing niet accepteert, kan de toegang tot de opleiding je ontzegd worden.

Het secretariaat of de directie zal binnen 4 weken na ontvangst van het aangetekend schrijven uitsluitsel geven. De klacht en wijze van afhandeling zal drie jaar geregisterd staan.

Indien je het niet eens bent met het oordeel van het instituut, dan kun je je wenden tot de Vereniging Opleidingsinstituten Uiterlijke en Verzorgende Beroepen (VOUV).

De uitspraak van de VOUV is bindend. Wij willen je erop wijzen dat alle klachten vertrouwelijk worden behandeld.

De toegang tot Instituut Dangremond kan je ook ontzegd worden indien één van de volgende situaties ontstaat:

  • indien de leerling handelt in strijd met de wet
  • indien de leerling de geldende omgangsregels en huisregels niet respecteert
  • indien het functioneren van de leerling in tegenspraak is met de eisen die gesteld worden binnen de opleiding

VOUV
Dorpsstraat 47
4145 KB Schoonrewoerd
www.vouv.nl