Informatie

Op deze pagina tref je informatie van belang voor het volgen van jouw opleiding.

Schoolreglement

Dangremond heeft een reglement opgesteld wat onderdeel uit maakt van de studie overeenkomst.

Het school reglement kan je hier bekijken.

Klachtenprocedure

Instituut Dangremond zet zich ervoor in de leerlingen te voorzien van een kwalitatief goed traject van begeleiding en scholing ten einde het doel van de opleiding, het diploma, te halen. Mochten er zich problemen voordoen, bijvoorbeeld door een verschil van mening, een misverstand of een fout, dan zal de ontevredenheid en/of klacht altijd vertrouwelijk worden behandeld.

De betrokkenen bespreken de kwestie Indien je ontevreden bent of een verschil van mening hebt over de manier waarop je door ons ondersteund wordt tijdens de opleiding, dan kun je het in eerste instantie bespreken met de betrokken docent. Vaak kan het probleem dan direct opgelost worden. Hierbij wordt uitgegaan van een positieve inzet van beide kanten.

Soms kan een volgende stap nodig zijn Als jouw probleem niet verholpen is, kun je het secretariaat of de directie inlichten over de problemen. Die zal de klacht onderzoeken, onder andere door een gesprek met je te hebben en met de betrokken docent. Er is sprake van “hoor en wederhoor”. Uiteindelijk geeft het secretariaat of de directie een oordeel over de klacht. Als de klacht gegrond is, bepaalt het secretariaat of de directie wat er gebeurt om het probleem op te lossen om tot een werkbare situatie te komen. Indien je de oplossing niet accepteert, kan de toegang tot de opleiding je ontzegd worden.

Het secretariaat of de directie zal binnen 4 weken na ontvangst van het aangetekend schrijven uitsluitsel geven. De klacht en wijze van afhandeling zal drie jaar geregisterd staan.

Indien je het niet eens bent met het oordeel van het instituut, dan kun je je wenden tot de Vereniging Opleidingsinstituten Uiterlijke en Verzorgende Beroepen (VOUV).

De uitspraak van de VOUV is bindend. Wij willen je erop wijzen dat alle klachten vertrouwelijk worden behandeld.

De toegang tot Instituut Dangremond kan je ook ontzegd worden indien één van de volgende situaties ontstaat:

  • indien de leerling handelt in strijd met de wet
  • indien de leerling de geldende omgangsregels en huisregels niet respecteert
  • indien het functioneren van de leerling in tegenspraak is met de eisen die gesteld worden binnen de opleiding

VOUV
Dorpsstraat 47
4145 KB Schoonrewoerd
www.vouv.nl

Stap subsidie

Tot 1 januari 2022 was het voor werkenden en werkzoekenden nog mogelijk om bij de aangifte inkomstenbelasting scholingskosten af te trekken. Vanaf 1-1-2022 zijn deze kosten niet meer aftrekbaar en is de regeling vervangen door de STAP subsidie. STAP staat voor Stimulering ArbeidsmarktPositie. Met het STAP-budget kan subsidie worden aangevraagd om scholing te financieren. De subsidieregeling STAP-budget vervangt dus het eerdere systeem van fiscale aftrek van scholingskosten.

Meer kansen op de arbeidsmarkt

Ook Opleidingsinstituut Dangremond is als opleider toegelaten in het STAP scholingsregister en daarom kan deze subsidie worden aangewend voor het volgen van een opleiding bij Opleidingsinstituut Dangremond. Met het geld uit het STAP-budget kun je dus (gedeeltelijk) je opleiding Schoonheidsspecilist niveau 3, Schoonheidsspecialist niveau 4, Pedicure en Medisch Pedicure financieren die je bij Opleidingsinstituut Dangremond volgt, tot een maximum van €1000,00 per persoon per jaar. Er wordt door de overheid jaarlijks een bedrag van € 180 miljoen beschikbaar gesteld en het budget van dit jaar wordt verdeeld over vijf aanvraagtijdvakken van telkens twee maanden.

STAP subsidie vervangt fiscale aftrekkosten

De fiscale aftrek van scholingskosten werd vervangen omdat onderzoek heeft aangetoond dat juist de mensen die het meeste voordeel hebben van een investering in de eigen loopbaan (bijvoorbeeld mensen die om financiële redenen geen (bij)scholing kunnen volgen) weinig gebruik maakten van de aftrekregeling.

STAP-budget aanvragen bij UWV

Vanaf 1 maart 2022 kun je via het STAP portaal jouw eigen STAP-budget aanvragen. Dit kan per persoon, 1 keer per jaar. Wees op tijd met jouw aanvraag want OP = OP!

Gebruikmaken van het STAP budget is heel eenvoudig. Na aanmelding voor de opleiding van jouw keuze ontvang je van Opleidingsinstituut Dangremond een STAP-aanmeldbewijs waarmee je het STAP-budget online kunt aanvragen bij UWV. Wanneer jouw aanvraag is goedgekeurd (je krijgt binnen vier weken bericht van UWV), wordt het bedrag betaald aan Opleidingsinstituut Dangremond waarna het bedrag in mindering wordt gebracht op de factuur van de door jou gevolgde opleiding.

De aanvragen dienen door studenten zelf te worden ingediend via het STAP-portaal van UWV en worden beheerd en uitgevoerd door het UWV. De goedkeuring van jouw aanvraag moet minimaal twee weken vóór de start van jouw opleiding binnen zijn dus het is zaak tijdig uw persoonlijke budget aan te vragen. En let op: ook als je nu een baan hebt loopt de aanvraag via het UWV.

Bekijk de meest gestelde vragen over de Subsidieregeling STAP-budget.

Meer info via onderstaande links:

Of neem contact op voor een persoonlijk advies met Opleidingsinstituut Dangremond: